Denne guide viser hvor og hvordan man henter QR-kode til Breece Mobile Assist på Cloud installationer.
Brugeradmin rettigheder kræves.


This guide shows how to find QR-codes for Breece Mobile Assist on Cloud installations
User admin rights required for cloud user.


1. 

Under Installations fanen i toppen, tryk på filtrer knappen som vist på billedet nedenunder (trakt-ikon)

Under Installations, press the filter button, see picture below:


2. 

Indtast navn på den ønskede installation og brug 'Contains' som filtreringsmetode.
Tryk på Apply Filter

Insert the name of the desired installation, use 'Contains' as filtering method.
Press Apply Filter
3.

Når installationen er fundet, dobbeltklik på installationsnavnet eller klik på det grønne ikon til højre for at gå til installationen.

When the installation is found, double-click the installation or press the green icon on the right side to go to the installation


4.

På installationen, hold musen over svensknøglen i højre side og vælg Users

Hover the mouse over the wrench icon on the right side, choose Users5.

Tryk på System Access i bunden, tryk derefter på BMA brugeren, herfra kan man scanne QR-koden på skærmen eller trykke "Open PDF" for at kunne udskrive QR-koden fra pdf format.

Press System Access on the bottom of the page, press the BMA user, from here it is possible to scan the QR-code or open it as a pdf to print