Support can do this on the cloud


Log på den DB der indeholder det Cloud miljø hvor installationen er. 

Den tabel der indeholder migration entries, hedder dbo.Migration--Start med at finde den installation du vil rykke væk fra migration (brug installations ID)

  select * from Migration where Installation = '55'


  --Når du har fundet den korrekte, skal du slette den fra tabellen

    begin transaction

  delete from Migration   where Installation in ('55')

  rollback transaction