Log på SQL DB dps155. vælg den cloud det drejer sig om og kør denne linje:


select * from ProductImportHead where installation = <installations ID> and ProductImportID = '<Import ID (Se billede hvor du finder det)>'
F.eks.: 

select * from ProductImportHead where installation = 178 and ProductImportID = '7c888ebf-0d52-e911-80c3-005056a40496'status 1 & 2 betyder at filen stadig kan findes på feltet: FileSaveLocation.

Kontroller feltet TotalNumberOfLines og TotalLinesFailed

Hvis 0 i TotalLinesFailed er alt ok.