når en installition er migret på cloud men stadig er på bop installition