Ved bestilling av Breece display står Bunnpris selv for å skaffe festeanordninger til disse direkte fra egen leverandør / produsent.


Det er to ulike løsninger i bruk på Breece installasjoner i Bunnpris - her er litt nærmere informasjon om de:1) "Slimeline" festeprofil og tilhørende braketter (for både epop50 og Aura21 display)

Benyttes i de fleste Bunnpris installasjoner. Hylleprofil modell "Slimline" og tilhørende festebraketter som er egnet for DisplayData sine eldre Epop50 (grå), og Aura21 (hvite) display.


Bilder av Slimline profil med festebrakett og display, samt monteringsanvisning:


2) "Freeline" festeprofil og tilhørende brakett (kun for epop50 display)

Noen installasjoner benytter profiler og braketter fra et nå nedlagt selskap i Trondheim som leverte festeanordninger til epop50 display under merket "Freeline". De leverer ikke disse lenger, men Matmegleren i Trondheim har et lager, og de som har Freeline festeanordninger kan kontakte Matmegleren, evt. Reidar Kvam i Bunnpris.

OBS: Freeline festebrakettene er kun egnet for epop50, ikke Aura21.


Bilder av Freeline festeprofil og festebrakett: