Hvis du har sikret dig at prisen er rigtig i systemet og alle jobs bliver håndteret 


Breece Explorer

  1. Vælg tabben ”Display”.
  2. I ”Display handlinger” i den højre side vælg ”Tving opdatering”
  3. Skriv serienummeret tryk udfør.